هیئت جنت الرضا علیه السلام شاهرود

این هیئت فرهنگی و مذهبی در آبان ماه ۱۳۸۷ با جوانان انقلابی و مومن تاسیس شده است و تمامی مناسبت ها و مراسمات مذهبی در طول سال بصورت منظم  برگزار میشود.

لذا از کلیه دوستان و عاشقان اهل بیت دعوت کرده تا در دوران آخر الزمان به دامان اهل بیت چند بزنید تا از گزند حوادث در امان باشید .

من الله التوفیق